Jolan van der Wiel

Gravity Stool

Jolan van der Wiel is een kunstenaar die door experimenten tot een kunstwerk komt. In dit proces gaan er vaak dingen mis, maar vindt hij ook nieuwe materialen en technieken uit. Hij heeft een enorme fascinatie voor natuurlijke fenomenen, zoals magnetisme, en maakt objecten die deze `onzichtbare krachten’ zichtbaar maken. Jolan van der Wiel wil Lees meer.

Katja Heitmann

The Tearing Machine

In de bewegings-installatie Pandora’s Dropbox van choreograaf Katja Heitmann wordt onderzocht in hoeverre het menselijk lichaam zou kunnen functioneren als een machine. De dansers hebben de opdracht gekregen om te allen tijde hun evenwicht te behouden. Iedere beweging wordt dan ook met de grootst mogelijke controle gemaakt. Vier vrouwelijke dansers bewegen zich in kleurrijke plastic Lees meer.

Netwerkmeeting op Balance-Unbalance

Op 21 september 2018 organiseerde het lectorenplatform de netwerkmeeting ‘Éducation on the intersection of art and science’ op de conferentie Balance-Unbalance. Tijdens de bijeenkomst presenteerden Raoul Frese, directeur Hybrid Forms Art Science media lab en assistent-professor Biofysica (VU) en Lucas Evers, hoofd art-science programma en Waag’s Wetlab (Waag) hun interdisciplinaire praktijk aan de hand van Lees meer.