Over ons

ARTECHLAB AMSTERDAM

ArtechLAB biedt verschillende diensten die scholen en het buitenschoolse educatieve veld kunnen ondersteunen bij het realiseren van een curriculum of programma waarin kunst is gecombineerd met wetenschap en technologie.

We organiseren trainingen voor kunstdocenten en interdisciplinaire vaksecties, workshops op basisscholen in de klas, een vak over kunstwetenschap en techniek binnen het onderwijscurriculum van de Breitner Academie, een nascholingsprogramma, inspiratiesessies voor schooldirecteurenen beleidsmakers, een digitale bronnenbank met voorbeelden van actuele interdisciplinaire ontwerppraktijken en doen onderzoek naar het ontwerpen en implementeren van interdisciplinaire onderwijspraktijken. Al deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Met als doel dat kunstonderwijs verbonden met bèta en techniek een vaste plek krijgt in het onderwijscurriculum.

Ga voor een uitgebreide beschrijving en voorbeelden ter inspiratie naar onze aanbod pagina. Specifieke wensen? Wij denken graag mee voor een aanbod op maat.

ArtechLAB Amsterdam is een samenwerking van de Breitner Academie met andere academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

MEDEWERKERS:

Michiel Koelink: oprichter en coördinator
https://www.linkedin.com/in/michielkoelink

Arida Bandringa: projectmedewerker voortgezet onderwijs en redactie bronnenbank

 

LECTORENPLATFORM ONDERWIJS OP HET SNIJVLAK VAN KUNST, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

Het lectorenplatform richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta. Een veranderende, globaliserende maatschappij vraagt om meervoudige perspectieven op complexe vraagstukken –waarbij grenzen tussen expertises vervagen. Interdisciplinaire praktijken waarin kunstenaars, wetenschappers en technici samenwerken laten zien dat de vervlechting van uiteenlopende benaderingswijzen leidt tot verrassende en kritische inzichten op vraagstukken rond bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering en ruimtelijke ordening.

Deelnemers aan het lectorenplatform beschouwen de opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) en het beroepsonderwijs (mbo en hbo). De ambitie van het platform is om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen.

Het lectorenplatform heeft een open karakter: het nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten en om nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven op te zetten.

MEDEWERKERS:
Nathalie Roos
Projectleider lectorenplatform en redactie bronnenbank

DEELNEMENDE LECTOREN:

  • Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (lectoren Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten),
  • Anna Hotze (lector Wetenschap en Technologie, Hogeschool iPabo),
  • Dick Rijken (lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool),
  • Michel van Dartel (lector Mensgericht creëren in kunst en ontwerp, Avans Hogeschool),
  • Monique Pijls (lector Didactiek van de Bètavakken, Hogeschool van Amsterdam),
  • Hanno van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland)