Koen Vanmechelen

Cosmopolitan Chicken Project

De Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen is een conceptuele kunstenaar. Bij conceptuele kunst zijn de ideeën het kunstwerk. Koen Vanmechelen is een kunstenaar met een boodschap, die alle disciplines in zich verenigt. Hij is wetenschapper en kunstenaar tegelijk. Met het Cosmopolitan Chicken Project wil Vanmechelen door vermenging van alle kippenrassen ter wereld de universele superbastaard kweken, een metafoor voor de mondiale culturele en genetische smeltkroes waarin we ons als mensen bevinden.

Met zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP, 1999) onderzoekt Koen Vanmechelen hoe we evolutie kunnen beïnvloeden. In het CCP-project kruist kunstenaar Koen Vanmechelen kippenrassen uit verschillende landen. Zijn uiteindelijke doel is het creëren van een kosmopolitische kip die de genen van alle kippenrassen ter wereld draagt. Als kosmopoliet voel je je een wereldburger en word je niet begrenst door landen en culturen en voel je je overal thuis. Daarnaast ziet Koen Vanmechelen het kruisen van de kippen als een oplossing voor ziekten en andere genetische afwijkingen. Vele jaren van kruisingen hebben aangetoond dat elke opeenvolgende generatie veerkrachtiger is, langer leeft, minder vatbaar is voor ziekten en minder agressief gedrag vertoont. Genen zijn het recept van een organisme, zoals de kip. Dat genetische diversiteit essentieel is voor het voortbestaan van een soort, bewijst het Cosmopolitan Chicken Research Project (CC®P), dat de verschillende Cosmopolitan Chickens bestudeert. In het millenniumjaar 2000 presenteerde Vanmechelen zijn eerste ‘kruising’, de Mechelse Bresse, een ‘kruising’ geboren uit de Belgische soort Mechelse Koekoek en de Franse Poulet de Bresse. Tot op heden zijn eenentwintig raszuivere dieren in de CCP opgenomen.

Website kunstenaar:

https://www.koenvanmechelen.be/cosmopolitan-chicken-project-ccp

Kritische vragen:

  • Waarom is het kruisen van kippen een oplossing voor ziekten?
  • Wat is een reden dat de kunstenaar de kip en de mensen met elkaar vergelijkt?
  • Ken jij andere manieren waarbij biologisch materiaal met elkaar worden gekruist?

Opdracht:

Ontwerp het ultieme superorganisme

Verdiepingsstof:

  • Wil je een gezonde hond?

https://www.quest.nl/natuur/dieren/a32901113/wil-je-een-gezonde-hond-neem-dan-geen-rashond/

  • Kruisen van planten:

https://www.kws.com/nl/nl/innovatie/veredelingsmethoden/kruising-en-selectie/

  • Designer babies:

https://www.youtube.com/watch?v=k1a2larfMIA